مقالات و پایان نامه ها

تحقیق در مورد قاچاق، منابع انسانی، مدیریت

تحليل کرده، توانايی و آمادگی آن را برای ارتقا تعيين می کنند و به مديران رده پايين در توليد، پرسنل و ساير مسائل، خدمات مشاوره ای عرضه می دارند.2-5-4-3- مديريت عالیمدیران عالی، عملکرد کلی واحدهای ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق در مورد واحدهای تجاری، چرخه زندگی، مدیریت

م اثربخشی(Ineffectiveness Model) سازمان به‌عنوان مجموعه‌ای از مشکلات و شکست‌ها عواملی که از عملکرد موفقیت‌آمیز سازمان جلوگیری می‌کنند. 2-4-4) ادغام معیارهای اثربخشیكارشناسان در زمینه مدل‌ها و معیارهای اثربخشی، یك رویكرد چند بعدی را جهت دستیابی به اثربخشی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق در مورد رضایت شغل، رضایت شغلی، مأموران

2-3- 21- شاخص های منابع انسانی در پژوهش حاضرلذا در این پژوهش برخی از موارد مؤثر که در توسعه منابع انسانی می تواند نقش آفرینی و منجر به سنجش مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره مجازات، اجرای احکام، است

وتربیتیضبط اشیاء واموال خطرناک، علاوه بررسیدگی وحکم دادگاه احتیاج به نص قانونی دارد . در زمان صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف این اشیاء مشخص شود .بنابراین حکم به ضبط اشیاء در صلاحیتی ادامه مطلب…

By 92, ago