مقالات و پایان نامه ها

b (916)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده هنر و معماري ، گروه پژوهش هنر پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش: پژوهش هنر عنوان: جستاري برجايگاه و کاربرد معابد آناهيتا در دنياي باستان استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (915)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه دامغان دانشكده زيست شناسي پايان‌نامه كارشناسي ارشد زيست شناسي (فيزيولوژي گياهي) بررسي فيتوشيميايي و ارزيابي خواص ضد ميکروبي عصارههاي متانولي چند نوع گونه گياهي عليه باکتريهاي گرم مثبت و ادامه مطلب…

By 92, ago