پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درباره توسعه شهر، اوقات فراغت، نقش برجسته

براي رعايت اصول اسلامي وعدم ارائه خدمات به افراد بد حجاب.13) توجيه متصديان آرايشگاه هاي زنانه درجهت رعايت اصول اسلامي.14) تشکيل دبيرخانه ي عفاف و حجاب در ناجا با هدف گسترش اقدامات ناجا در دو ادامه مطلب…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درباره حسابداران، حسابرسان مستقل، حسابرس مستقل، مسئله پژوهش

داخلي صاحب کار به دست ميآيد. آنان شايستگي و صلاحيت افراد تهيه‌کننده‌ي شواهد را يکي از عوامل مؤثر بر قابليت اعتماد شواهد گردآوريشده، بيان کردند.نتايج يافته‌هاي هونگ و‌ هان57 (1995) نشان مي‌دهد که با افرايش ادامه مطلب…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درباره حسابرسان مستقل، حسابرس مستقل، حقوق و دستمزد، بهبود عملکرد

پيچيدگي و حيطه‌ي فرايند حسابرسي همراه با فضاي رقابتي موجود، ضرورت در استفاده از كار حسابرسان داخلي را افزايش داده است.فلكس و همكاران37(2001) معتقدند، مشاركت بيشتر حسابرسي داخلي در فرايند حسابرسي مستقل، با حق‌الزحمه‌ي پايين ادامه مطلب…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درباره حسابرس مستقل، حسابرسان مستقل، حسابداران

754-3-2 بررسي نرمال بودن جملات خطا 764-3-3 تحليل رگرسيون 784-3-3-1 بررسي فروض رگرسيون خطي 784-3-3-2 هم خطي 794-3-3-3 خود همبستگي 774-3-3-4 بررسي ناهمساني واريانس ها 804-4 نتايج آزمون فرضيه‌هاي تحقيق 804-4-1 نتايج آزمون فرضيه‌ي اول ادامه مطلب…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی نفس الامر، ناصر خسرو، احساس درد

است.(فارابي،1995م، ص: 101) فصل اول: چيستى سعادت و شقاوت حقيقى از نظر ابن سينا ابن سينا ماهيت و چيستي سعادت را لذت مي داند ولذا بحث سعادت را از بهجت و لذت شروع مي نمايد ادامه مطلب…

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی معرفت و محبت، سعادت و کمال

درسعادت را چه مي داند.او معتقد است که عوامل دخيل درسعادت سه دسته اند: روحى، بدنى، خارجى. اما آن سه چيز كه در بدن انسان است يكى سلامت است، ديگرى قدرت و نيرومندى و سوم ادامه مطلب…

By mitra1--javid, ago