مقالات و پایان نامه ها

تحقیق در مورد واحدهای تجاری، چرخه زندگی، مدیریت

م اثربخشی(Ineffectiveness Model) سازمان به‌عنوان مجموعه‌ای از مشکلات و شکست‌ها عواملی که از عملکرد موفقیت‌آمیز سازمان جلوگیری می‌کنند. 2-4-4) ادغام معیارهای اثربخشیكارشناسان در زمینه مدل‌ها و معیارهای اثربخشی، یك رویكرد چند بعدی را جهت دستیابی به اثربخشی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره مجازات، اجرای مجازات، این

موضوعه تعیین نشده است به مجازات های جایگزین حبس محکوم می شوند. دوره مراقبت112 که می تواند جایگزین مجازات حبس شود، دوره ای است که محکوم ،به حکم دادگاه وتحت نظارت قاضی اجرای احکام به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره مجازات، اجرای احکام، است

وتربیتیضبط اشیاء واموال خطرناک، علاوه بررسیدگی وحکم دادگاه احتیاج به نص قانونی دارد . در زمان صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف این اشیاء مشخص شود .بنابراین حکم به ضبط اشیاء در صلاحیتی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره مجازات، اجرای مجازات، به

ارتکابی،سوابق شخصی و خانوادگی هم می تواند به قاضی کمک کند.ق.م.ا 1392، در مبحث تعویق صدورحکم یکی از شرایط اعطای آنرا پیش بینی اصلاح مرتکب دانسته است . بدیهی است که تشخیص اصلاح مرتکب مستلزم ادامه مطلب…

By 92, ago