دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

دانشگاه پیام نور

مرکز زابل

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی علوم اجتماعی

 موضوع:

تأثیر مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی

استاد:

جناب آقای مسعود اویسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه:

بیان مسئله:

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اهداف تحقیق:

اهداف کلی:

اهداف جزئی:

سئوالات تحقیق:

فرضیه های تحقیق:

محدودیت ها – مشکلات

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق:

مفهوم مشارکت

انواع مشارکت

اقتصادی

سیاسی:

اجتماعی :

فرهنگی:

روانی

حقوق فردی و خانوادگی

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری  اسلامی ایران

اهمیت زن در اسلام

حضور زن در تاریخ ایران

ضرورت بررسی تعارض های شغلی – خانوادگی

زنان در محل کار

فلسفه ی خاص اسلام درباره ی حقوق خانوادگی

تساوی یا تشابه؟

مقام زن در جهان بینی اسلام

منابع

فصل اول

کلیات تحقیق

 مقدمه:

زنان که تقریباً نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند حدود دو سوم از کارهای دنیا را انجام میدهند با این حال آنها تنها ده درصد از درآمد جهانی را به دست می آورند کمتر از یک درصد دارایی جهان را در اختیار دارند این موضوع نشان می دهد که بیشتر از آنهایی مواجی و اغلب  در ارتباط با وظایف خانه داری مانند: به دنیا آوردن و پرورش کودکان، نظافت و حفظ خانواده نگهداری از سالمندان و بیماران است. علاوه بر کارهای روزمره خانگی همچنین بسیاری از زنان کارهای خارج از خانه را تقریباً با دستمزد پایین انجام می دهند.

زن به عنوان مادر رسالت ویژه ای رابر عهده دارند و در مقام مادر بودن دارای احترام و اکرام خاصی است زنان نباید از مسئولیت بزرگی که خداوند بر دوش آنها نهاده است بی خبر باشند در واقع مادران هستند که با تربیت فرزندان خود پایه های خانواده و جامعه سالم را بنا می نهند. بسیاری از زنان با وجود تحصیلات و توانایی کافی برای انجام کارهای تخصصی مجبور می شوند در منزل بمانند وظایف مادری و همسری خود بپردازند زیرا تمام کارهای خانگی بر عهده آنها است و همسرانشان به علت تفکر سنتی خود حاضر به همکاری آنها نیستند( ن خ، سال: شماره صفحه ) (احمدی، 1390: 200).

نظام  جمهوری اسلامی ایران که با عنایت به آموزه های اسلامی و توجه به نقش و جایگاه و بسط عدالت و رفع محرومیت و ظلم در جامعه تأسیس گردیده است توجه ویژه ای را به مسائل زنان داشته و همان گونه که در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مشاهده می گردد درک ارزش و جایگاه انسانی  زن و کوشش در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی زنان جامعه از اهم وظایف دولت اسلامی بوده است. به این ترتیب نظام اسلامی فارغ از دیدگاه های افراطی (تجددطلبانه) و تفریطی (متحجرانه) موظف به اعتدال و توجه به شخصیت و کرامت انسانی زن در جامعه است از این حیث زنان نیز همانند مردان از حقوق سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و … برخوردار گشتند و تفاوت های فطری و طبیعی میان زن و مرد که موجب ایفای نقش ها و تکالیف متفاوتی توسط ایشان می شود و مطابق فطرت انسانی است. آنان را از حقوق انسانی مشترک با مردان محروم نخواهد ساخت.

این بررسی از یک سو شامل سیاست ها و قوانین کشور در خصوص مسائل زنان می باشد و از سوی دیگر به ارائه برنامه ها و عملکردها و مراکز مهم تصمیم گیری و اجرایی کشور و میزان اهتمام بخش های مختلف دولت به مباحث و موضوعات زنان می پردازد.

بررسی میزان حضور زنان در عرصه های فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی، علمی و … با مشکلاتی مواجه بوده که امیدواریم با توجه به گذشت سی چند سال از پیروزی انقلاب با شکوه اسلامی و ثابت شدن توانایی های بانوان در عرصه های مختلف مسئولان  مربوطه راه کارهای را در مورد این مسئله تدبیر کنند هر چند که تشکیل مؤسسات و مراکزی جهت متمرکز نمودن اطلاعات مربوط به زنان ایران نوید بخش گام های مثبت آنهاست.

بیان مسئله:

چگونه؟ استان سیستان و بلوچستان با مساحت 502 و 187 کیلومتر مربع پهناورترین استان کشور بوده و 4/11 درصد از مساحت کل کشور را در بر می گیرد. این استان علی رغم اقدامات مثبت و سازنده ی نظام در سال های پس از انقلاب اسلامی شاخص رتبه ی توسعه انسانی در پایین ترین سطح خویش بویژه در شاخص های زنان قرار دارد چرا؟ چون زنان و دختران استان سیستان و بلوچستان از نظر آموزش، بهداشت، سن ازدواج اشتغال و فرهنگ … ازمحرومترین زنان ایران هستند. با توجه به اطلاعات موجود وضعیت فرهنگی جامعه نگاه تبعیض آمیز ثبت به زنان و واقعیت های ملموس فعلی نظیر، پیری زود رس آنان، سهم پایین آنان در اشتعال استان ، سن پایین ازدواج. موضوع چند همسری مردان استان، بیکاری مردان یا شغل های کاذب آنان و تأثیرات منفی آنان بر خانواده ها. در این استان هم مانند استانهای دیگر تقریباً نیمی از جمعیت را تشکیل می دهد بنابراین باید در رفع این تبعیض ها و نابسمانی ها و تقویت حوزه آموزش اشتغال، بهداشت، رفاه و توانمندی آنان گام های بلند و مؤثری از مسئولین برداشته شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

هدف اصلی این تحقیقی شناسایی و طبقه بندی موانع توسعه مشارکت در عرصه های عمومی خانوادگی نظیر سیاست، اقتصاد و امور زنان استان می باشد و همجنین ارائهه راهکارهای مشخص عملی جمعیت رفع آنها در استان سیستان و بلوچستان می باشد و با عنایت به گستردگی تحقیق.

اهداف تحقیق:

1- تعیین وضعبیت کنونی توسعه امور زنان استان در مقایسه با میانگین ها کشوری

2- شناسایی موانع توسعه زنان استان و رتبه بندی موانع

3- بیان راهکارهای توسعه زنان در زمینه های اقتصادی آموزش، بهداشتی، فرهنگی انسانی و اجتماعی و خانوادگی

اهداف کلی:

بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر موانع مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی

اهداف جزئی:

محوراهداف جزئی تحقیق سنجش مواردی مانند، مفهوم مشارکت اجتماعی، رابطه مشارکت اجتماعی با موانع فرهنگی و اجتماعی و ارائه راهبردها و راهکارها.

سئوالات تحقیق:

1- عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر موانع مشارکت زنان در عرصه های عمومی خانوادگی چیست؟

2- انواع مشارکت زنان در جامعه و خانواده چیست؟

3- اسلام چه نگرشی بر مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی دارد؟

4- تأثیر خانواده بر مشارکت زنان چگونه است؟

5- چگونه خانواده می تواند کمک کند به زنان در عرصه های عمومی؟

6- آیا مشارکت اجتماعی تأثیر مستقیم بر افزایش راندمان کاری در بین افراد در یک اداره دارد؟

7- آیا حذف موانع اجتماعی فرهنگی مشارکت اجتماعی زنان به نوآوری های بیشتر منجر می شود؟

فرضیه های تحقیق:

1- به نظر می رسد بین ساختار اجتماعی بر مبنای طایفه و قبیله و مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی رابطه وجود دارد.

2-به نظر و اعتقادات مذهبی و خانواده ها بین دانش زن و حضور در اجتماع رابطه وجود دارد.

3-به نظر می رسد نبود بسترهای لازم در عرصه های عمومی منجر به رفاه بیشتر اجتماعی می شود.

تعداد صفحه : 51

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***