دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اخلاق اسلامی

عنوان : وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه­ ها و سیره نبوی

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته اخلاق – اخلاق اسلامی

عنوان:

وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه­ ها و سیره نبوی

استاد راهنما:

خانم دکتر زهرا خزاعی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

1. بیان مسئله. 1

2. سوالات تحقیق.. 2

3. فرضیات تحقیق.. 3

4. پیشینه‌ی تحقیق.. 3

5. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

6. روش تحقیق.. 5

7. چینش مطالب… 5

فصل اول: کلیات… 7

1-1. معنا و مفهوم وفای به عهد. 8

1-1-1. معنای لغوی وفا 8

1-1-2. معنای اصطلاحی وفا 9

1-1-3.  معنای عهد. 10

1-1-3-1.  معنای لغوی عهد. 10

1-1-3-2. معنای اصطلاحی عهد. 11

1-2. معنا و مفهوم اخلاق.. 13

1-2-1. معنای لغوی اخلاق.. 13

1-2-2. معنای اصطلاحی اخلاق.. 14

1-3. علم اخلاق.. 17

1-4. معنا و مفهوم سیره. 18

1-4-1. معنای لغوی سیره. 18

1-4-2. معنای اصطلاحی سیره. 19

1-4-3. تفاوت سیره با آموزه. 19

1- 5. واژه‌های مرادف و مخالف وفای به عهد. 20

1- 5-1. واژه‌های مرادف وفای به عهد. 20

1- 5-1-1. میثاق.. 20

1- 5-1-2. وعد. 21

1- 5-1-3. عقد. 23

1-5-1-4. إصر. 23

1-5-1-5. حلف… 24

1-5-1-6. نحب… 25

1-5-2. واژه‌های مخالف وفای به عهد. 25

1- 5-2-1. نقض عهد. 25

1- 5-2-2. نَکث عهد. 27

1-5-2-3. نَبذ عهد. 27

1- 5-2-4. غدر. 28

1-4-2-5.  غَزْل عهد. 28

1- 5-2-6. خلف وعده. 29

1-6. اهمیت وفای به عهد و ارزش وفاداری در اسلام. 29

فصل دوم: اقسام وفای به عهد 35

2-1. عناصر عهد. 36

2-1-1. عهد بما هو عهد. 36

2-1-1-1. به صورت کتبی.. 36

2-1-1-2. به صورت شفاهی.. 37

2-1-2. متعلق عهد. 37

2-1-2-1. به صورت قول. 37

2-1-2-2. به صورت فعل.. 37

2-1-3. متعهِّد و متعهَّد. 38

2-2. اقسام عهد. 38

2-2-1. عهد خداوند با انسان. 38

2-2-1-1. عهد خداوند با انسان­های عادی(عموم انسان­ها) 40

2-2-1-2. عهد خداوند با انبیاء و اولیاء. 42

2-2-2. عهد انسان. 44

2-2-2-1. عهد انسان با خدا 44

الف) قسم.. 46

ب) نذر. 47

2-2-2-2.  عهد انسان با انسان. 48

2-2-2-2-1. پیمان­های اقتصادی.. 49

2-2-2-2-2. پیمان­های سیاسی.. 49

2-2-2-2-3. پیمان‌های نظامی.. 51

2-2-2-2-4. پیمان­های اجتماعی.. 52

2-2-2-3.  عهد انسان با خود. 55

2-3. مراتب وفا 56

فصل سوم: وفای به عهد در اخلاق.. 36

3-1. تعریف فضیلت… 60

3-2. اقسام فضایل.. 62

3-2-1. فضایل عقلانی.. 62

3-2-2. فضایل اخلاقی.. 63

3-3. رابطه­ وفای به عهد با فضایل.. 64

3-3-1. رابطه‌ی وفای به عهد با حکمت… 66

3-3-1-1. رابطه­ وفای به عهد با حکمت در قرآن. 66

3-3-1-2. رابطه­ وفای به عهد با حکمت در نظر فیلسوفان و علمای اخلاق.. 66

3-3-2. رابطه­ وفای به عهد و عدالت… 68

3-3-2-1. رابطه­ وفای به عهد و عدالت در قرآن. 69

3-3-2-2. رابطه­  وفای به عهد و عدالت در آموزه­ها و سیره­ی نبوی.. 70

3-3-2-3. رابطه­ وفای به عهد و عدالت از منظر فیلسوفان و علمای اخلاق.. 71

3-3-3. رابطه­ وفای به عهد و صداقت… 74

3-3-3-1. رابطه­ وفای به عهد و صداقت در قرآن. 75

3-3-3-2. رابطه­ وفای به عهد و صداقت در آموزه‌ها و سیره نبوی.. 77

3-3-3-3. رابطه­ وفای به عهد و صداقت از منظر فیلسوفان و علمای اخلاق.. 79

3-3-4. رابطه­ وفای به عهد با امانت‌داری.. 82

3-3-4-1. رابطه­ وفای  به عهد و امانت‌داری در قرآن. 83

3-3-4-2. رابطه­ وفای به عهد و امانت‌داری در آموزه و سیره. 84

3-4-5. رابطه­ وفای به عهد با دیگر فضایل.. 85

فصل چهارم: شرایط و احکام وفای به عهد 87

4-1. شرایط وفای به عهد. 88

4-1-1.  شرایط وفای به عهد در کتب فقهی.. 88

4-1-1-1. انشاء صیغه. 89

4-1-1-2. عاقل بودن. 90

4-1-1-3. بالغ بودن. 90

4-1-1-4. مختار بودن. 90

4-1-1-5. قصد جدی داشتن.. 91

4-1-1-6. حلال و مباح بودن معهود. 92

4-1-1-7. عمل به عین نیت… 92

4-1-1-8. محال نبودن. 92

4-1-1-9. قدرت و توانایی.. 93

4-1-2. شرایط وفای به عهد در کتب حقوقی.. 93

4-1-2-1. عدم مخالفت با کتاب و سنت… 93

4-1-3. شرایط فعل اخلاقی در کتب علمای اخلاق و فیلسوفان مسلمان. 94

4-1-3-1. عزم و اراده. 95

4-1-3-2. نیت (حُسن فاعلی) 96

4-1-3-2-1. صدق و راستی.. 98

4-1-3-2-2. عدم خیانت… 99

4-1-3-2-3. عدم زیان به افراد. 100

4-1-3-3. مطلوبیت فعل (حُسن عمل) 100

4-1-3-4. ملکه نفسانی.. 102

‌4-1-3-5. نتیجه­ی عمل.. 102

4-2.  احکام وفای به عهد. 104

4-2-1. احکام وفای به عهد  در کتب فقهی و حقوقی.. 104

4-2-2.  احکام اخلاقی وفای به عهد. 109

4-2-2-1. تعارض اخلاقی.. 112

4-2-2-1-1. تعریف تعارض اخلاقی.. 113

4-2-2-1-2. انواع تعارض اخلاقی.. 114

4-3. افراد واجد شرایط برای عهد بستن.. 116

4-4. حق وفای به عهد با دشمن.. 117

4- 5. استثنائات در وفای به عهد. 122

4-6. شرایط درست بودن نقض عهد. 123

4-7. ثمرات وفای به عهد و زیان‌های عهدشکنی.. 125

4-7 – 1. ثمرات وفای به عهد. 125

4-7-1 – 1. نظم اجتماعی و ثبات جامعه. 125

4-7-1 – 2. جلب اعتماد دیگران. 125

4-7-1 – 3. حب الهی.. 126

4-7-1-4. لطف الهی.. 127

4-7- 1 – 5.  برخورداری از برکات و پاداش الهی.. 127

4-7 – 2. زیان­های عهدشکنی.. 128

4-7-2 – 1. رواج بی‌اعتمادی در جامعه و از هم گسیختگی آن. 128

4-7- 2 – 2. تسلط دشمنان. 129

4- 7-2-3. عهدشکنی و عقوبت سریع. 130

4-7-2- 4. خشم خدا و عذاب الهی.. 131

4-7 – 2- 5.  محرومیت از الطاف الهی.. 132

4-8. دلایل وفا و عدم وفای به عهد. 132

4-8-1. دلایل وفای به عهد. 133

4 – 8 – 2. دلایل عدم وفای به عهد. 133

4-9. طرق درمان عدم وفای به عهد. 135

نتیجه­گیری.. 138

پیشنهادات… 140

فهرست منابع و مآخذ. 1

چکیده

وفای به عهد یکی از ارزش­های مطرح‌شده در نظام اخلاقی اسلام دارای جایگاه والایی در روابط اجتماعی است، در این تحقیق با عنوان «وفای به عهد در اخلاق اسلامی با تاکید بر آموزه­ها و سیره­­ی نبوی» تلاش شده تا معنا و جایگاه وفای به عهد در اخلاق اسلامی به ویژه در آموزه­ها و سیره­ی نبوی بیان شود. در این راستا ثمرات وفای به عهد، زیان­های عدم آن، اقسام و جایگاه وفای به عهد به عنوان یک فضیلت اخلاقی و رابطه­ آن با دیگر فضایل اخلاقی از جمله حکمت، عدالت، صداقت و امانت­داری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین علاوه بر بیان شرایط و احکام وفای به عهد در سه حوزه­ اخلاقی، فقهی و حقوقی، به تعارض وفای به عهد با برخی از ارزش‌های اخلاقی اشاره شد و مشخص گردید در شرایطی که وفای به عهد در مقام عمل با دیگر ارزش­ها در تعارض باشد می­توان نقض عهد کرد. ایمان راستین و بهره­مندی از عقل از جمله عوامل وفای به عهد و در مقابل ضعف ایمان و خود­خواهی و عدم آگاهی از وجوب وفای به عهد از جمله عوامل عدم وفای به عهد می­باشند که در بخش پایانی پایان‌نامه به آن پرداخته شده است. از مهم­ترین یافته­ های این پژوهش، اثبات لزوم وفای به عهد به عنوان یک فضیلت اخلاقی و یکی از احکام اساسی اسلام در عهدهای الهی و عهدهایی است که با مردم بسته می­شود؛ خواه طرف عهد دوست باشد یا دشمن و خواه مسلمان باشد یا کافر.
مقدمه
1. بیان مسئله
حمد و سپاس خدای را که نعمت‌های بیکرانش را بر ما ارزانی نمود و قرآن را برای هدایت بشر نازل فرمود و درود فراوان بر اشرف پیامبران، نبی گرامی اسلام (ص) و خاندان پاکش (ع) و یاران و پیروان آن حضرت باد.

مسئله­ وفای به عهد یکی از کاربردی­ترین آموزه­های دین مبین اسلام بوده و از مهم­ترین واجبات الهی به شمار می­رود. پایبندی به عهد و پیمان یک اصل جهانی بوده و از امهات فضایل به شمار می­رود و همه­ی مردم جهان از هر قاره و اقلیمی با تمام اختلافاتی که در افکار و تمایلات دارند در این اصل ریشه­دار و عمیق وفای به عهد اتفاق نظر دارند و عهدشکنی را خیانت و رعایت عهد و پیمان را فضیلت می­شمارند. از آنجا که زندگی در اجتماع و جامعه جزء لاینفک حیات بشری است و برای آنکه از قوام و دوام برخوردار باشد نیازمند مجموعه ­ای از قوانین و اصول است که برخی از آن­ها در قالب قوانین مصوب و مکتوب جای می­گیرند و برخی دیگر اگر چه در قانون مدون و مصوبی ثبت و ضبط نشده­اند ولی قوانین فطری­ای هستند که در نهاد آدمی قرار داشته و آدمی بالفطره خود را ملزم به رعایت آن­ها دانسته و تجاوز از آن­ها را برای خود جایز نمی­داند زیرا می­داند که هرگونه تخطی از این قوانین فطری می ­تواند حیات توأم با آرامش او را در دنیا به مخاطره انداخته و با نابودی مواجه سازد. قوانینی همچون راستگویی، ادای امانت، احترام به حقوق دیگران و غیره. از جمله این قوانین فطری یکی هم قانون «وفاء به عهد» است. قانونی الهی و انسانی که همه­ی انسان­ها فارغ از هر دین و آیینی خود را ملزم به رعایت آن می­دانند تا جایی که بنا به فرموده بزرگان دین حتی مشرکان جاهلی نیز خود را ملزم به رعایت آن دانسته و تجاوز از آن را برای خود گناهی نابخشودنی می­دانستند. دین اسلام که کامل­ترین دین آسمانی است، تمام جوانب زندگی بشر در دنیا و آخرت را مورد توجه قرار داده و مسیر صحیح تکامل را فرا روی بشر قرار داده است. از این روست که دین اسلام به عنوان اکمال و اتمام اخلاق بشر معرفی شده است. منابع دین اسلام (قرآن، آموزه­ها  و سیره و کتب علمای اخلاق و فیلسوفان مسلمان) منبع عظیم مسائل اخلاقی است و سرچشمه اصلی احکام و مسائل اخلاقی در میان مسلمانان  محسوب می­شود و دلیل اینکه در این پژوهش به آموزه­ها و سیره نبوی استناد شده است این است که آموزه‌ها و سیره­ی نبوی  به عنوان  یکی از منابع اصلی اخلاق اسلامی مطرح است.

یکی از مسائل مهمی که در  اخلاق اسلامی مطرح است، مسئله­ وفای به عهد است که در منابع دینی ما نمونه­های فراوانی از آن وجود داشته و همواره مورد تاکید دین اسلام بوده است. لذا این تحقیق بر آن شده است تا  مسئله­ وفای به عهد و جایگاه آن در اخلاق اسلامی از حیث اقسام و جایگاه آن در قرآن و آموزه­ها و همچنین در  فیلسوفان مسلمان بررسی کند و به  شرایط و احکام وفای به عهد و دلایل وفاداری و عهدشکنی و ثمرات و زیان­های آن بپردازد.

گفتنی است پرداختن به وفای به عهد در اخلاق اسلامی، فراتر از تحقیق حاضر بوده و نیازمند تحقیقات گسترده­تری است. بنابراین پایان‌نامه حاضر را باید تنها به عنوان درآمدی بر این موضوع دانست.

تعداد صفحه : 168

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***